Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Niespodziewana śmierć przedsiębiorcy może być nie lada zagadką dla jego spadkobierców i  pozostawić jego działalność pod wielkim znakiem zapytania. Do rozwiązania tego zagadnienia przyczynić się może, wchodząca prawie w całości 25.11.2018r., Ustawa o zarządzie...

PODZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY ROZWODZIE

Czy działalność gospodarcza podlega podziałowi po rozwodzie? Taki przypadek ostatnio zaistniał u jednego z Klientów, któremu Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną. Jakie było jego rozczarowanie, że w jego przypadku prowadzona przez Niego działalność gospodarcza...
Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Dostałem zezwolenie na prowadzenie apteki. Czy organ może mi je cofnąć? Odpowiedź musi być twierdząca. Zgodnie z art. 37ap ust. 1 ustawy -Prawo Farmaceutyczne organ zezwalający cofa zezwolenie, w przypadku gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy...
Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

Pisanie o prawie farmaceutycznym winno się rozpocząć od małego wstępu. No to zaczynamy. PRAWO FARMACEUTYCZNE jest uregulowane ustawowo. Wszelkie podstawy uregulowań prawnych należy pierw szukać w ustawie z dnia 6 września 2001r. o prawie farmaceutycznym (tekst...
Prawo farmaceutyczne i apteki

Prawo farmaceutyczne i apteki

Apteka – definicja Jeśli chcesz zebrać odpowiednią wiedzę w zakresie aptek rozwiązań powinieneś szukać w przepisach prawnych. Regulacja aptek zawarta jest w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa poświęca apteką cały jeden rozdział od art....