PODZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY ROZWODZIE

Podczas rozwodu twoja firma może ale nie musi podlegać podziałowi. Jeśli planujesz rozwód przygotuj się na wszystkie niewygodne dla ciebie straty majątkowe, w tym dotyczące prowadzonego przez Ciebie przedsiębiorstwa, może się okazać, że będziesz musiał podzielić się uzyskanymi dochodami. Czy Twoja firma będzie wchodzić w skład majątku małżeńskiego zależeć będzie od tego kiedy ona powstała. W trakcie małżeństwa czy przed małżeństwem. Ważne jest także z jakich środków majątkowych powstała. Z twojego majątku osobistego czy ze wspólnego majątku małżeńskiego. Przed rozwodem przeanalizuj możliwości polubownego podziału majątku jeśli nie chcesz dzielić się firma prowadzoną przez siebie.

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Dostałem zezwolenie na prowadzenie apteki. Czy organ może mi je cofnąć? Odpowiedź musi być twierdząca. Zgodnie z art. 37ap ust. 1 ustawy -Prawo Farmaceutyczne organ zezwalający cofa zezwolenie, w przypadku gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy...

Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

Pisanie o prawie farmaceutycznym winno się rozpocząć od małego wstępu. No to zaczynamy. PRAWO FARMACEUTYCZNE jest uregulowane ustawowo. Wszelkie podstawy uregulowań prawnych należy pierw szukać w ustawie z dnia 6 września 2001r. o prawie farmaceutycznym (tekst...

Prawo farmaceutyczne i apteki

Prawo farmaceutyczne i apteki

Apteka - definicja Jeśli chcesz zebrać odpowiednią wiedzę w zakresie aptek rozwiązań powinieneś szukać w przepisach prawnych. Regulacja aptek zawarta jest w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa poświęca apteką cały jeden rozdział od art. 86 do...