Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Dostałem zezwolenie na prowadzenie apteki. Czy organ może mi je cofnąć? Odpowiedź musi być twierdząca. Zgodnie z art. 37ap ust. 1 ustawy -Prawo Farmaceutyczne organ zezwalający cofa zezwolenie, w przypadku gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy...
Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

Pisanie o prawie farmaceutycznym winno się rozpocząć od małego wstępu. No to zaczynamy. PRAWO FARMACEUTYCZNE jest uregulowane ustawowo. Wszelkie podstawy uregulowań prawnych należy pierw szukać w ustawie z dnia 6 września 2001r. o prawie farmaceutycznym (tekst...
Prawo farmaceutyczne i apteki

Prawo farmaceutyczne i apteki

Apteka – definicja Jeśli chcesz zebrać odpowiednią wiedzę w zakresie aptek rozwiązań powinieneś szukać w przepisach prawnych. Regulacja aptek zawarta jest w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa poświęca apteką cały jeden rozdział od art....