Nasza oferta

Naszą ofertę kierujemy do firm. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze z ukierunkowaniem na branżę farmaceutyczną, kosmetyczną i nowe technologie.

Prawo farmaceutyczne

Możesz na nas liczyć:

 • w trakcie procesu patentowego produktów leczniczych,
 • w sprawach naruszeń praw patentowych,
 • przy zabezpieczaniu prawnym prowadzonych badań klinicznych,
 • w procesie dopuszczania produktów leczniczych do obrotu,
 • w zakresie zgodności z prawem reklam i promocji leków, suplementów diety oraz produktów weterynaryjnych,
 • w sprawach z zakresu wytwarzania i importu produktów leczniczych i substancji czynnych,
 • w postępowaniach karnych prowadzonych na podstawie prawa farmaceutycznego.
 • podczas postępowań, w których prowadzony jest nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych
 • w obsłudze prawnej aptek i hurtowni, włącznie z pomocą przy uzyskaniu zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności.

Prawo kosmetyczne

Zapewniamy:

 • obsługę prawną podczas wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych (również do sprzedaży w aptekach),
 • doradztwo w przygotowaniu dokumentacji bezpieczeństwa kosmetyków,
 • reprezentację podczas naruszeń praw patentowych,
 • analizę prawną działań marketingowych,
 • reprezentację podczas postępowań administracyjnych.

Obsługa prawna firm

Pomożemy:

 • analizując ryzyko prawne przy podejmowaniu decyzji biznesowych,
 • w opracowywaniu i analizie dokumentów prawnych,
 • optymalizacji podatkowej,
 • negocjowaniu kontraktów,
 • windykacji wierzytelności,
 • w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • przy rejestracji społek – od przygotowania dokumentacji poprzez wsparcie w całym procesie.

Prawo nowych technologii

Oferujemy:

 • obronę w sprawach karnych na tle naruszeń praw własności intelektualnej,
 • pomoc w organizacji wtórnego obrotu licencjami na programy komputerowe,
 • rozwiązywanie sporów na tle praw do domen internetowych,
 • opiniowanie i opracowywanie umów licencyjnych,
 • tworzenie regulaminów sklepów interentowych,
 • rejestrację baz danych w GIODO.

Kancelaria Prawna Zemła

Stanisława Dubois 7/4
50-208 Wrocław

Tel:  +48 603 998 091
E-mail: biuro@kancelariazemla.pl